Τα επεισόδια για την σειρά Friends σύμφωνα με το IMDB

0
363
Βαθμολόγησε το άρθρο
[Total: 0 Average: 0]

Tα Friends έχουν σταματήσει να προβάλλονται πολλά χρόνια τώρα, αλλά παραμένει μια από τις καλυτερες και πιο δημοφιλείς σειρές που έγιναν ποτέ. Βρήκαμε όλα τα επεισόδια από το IMDB και σας τα παραθέτουμε με την σειρά που βρίσκονται από τα καλύτερα στα χειρότερα (ή λιγότερο καλά). Ποια η γνώμη σας;

 

 1. Episode: The One Where Everybody Finds Out (1999) 9,7
 2. Episode: The Last One (2004) 9,7
 3. Episode: The One with the Embryos (1998) 9,5
 4. Episode: The One with the Prom Video (1996) 9,4
 5. Episode: The One with the Proposal (2000) 9,3
 6. Episode: The One with the Videotape (2001) 9,3
 7. Episode: The One with the Rumor (2001) 9,3
 8. Episode: The One with Ross’s Wedding: Part 2 (1998) 9,2
 9. Episode: The One with All the Thanksgivings (1998) 9,2
 10. Episode: The One with Monica and Chandler’s Wedding: Part 2 (2001) 9,2
 11. Episode: The One Where Ross Got High (1999) 9,2
 12. Episode: The One in Vegas: Part 2 (1999) 9,1
 13. Episode: The One with the Red Sweater (2001) 9,1
 14. Episode: The One with the Jellyfish (1997) 9,1
 15. Episode: The One with the Flashback (1996) 9,1
 16. Episode: The One with Unagi (2000) 9,1
 17. Episode: The One with Ross’s Sandwich (1998) 9,1
 18. Episode: The One with Chandler in a Box (1997) 9,1
 19. Episode: The One with All the Resolutions (1999) 9,1
 20. Episode: The One with the Morning After (1997) 9,1
 21. Episode: The One with the Two Parties (1996) 9
 22. Episode: The One with the Football (1996) 9
 23. Episode: The One with the Blackout (1994) 9
 24. Episode: The One with All the Kissing (1998) 9
 25. Episode: The One Where the Stripper Cries (2004) 9
 26. Episode: The One Where Ross Finds Out (1995) 9
 27. Episode: The One Where Paul’s the Man (2000) 9
 28. Episode: The One Where No One’s Ready (1996) 9
 29. Episode: The One with the Nap Partners (2000) 8,9
 30. Episode: The One with the Late Thanksgiving (2003) 8,9
 31. Episode: The One with Rachel’s Going Away Party (2004) 8,9
 32. Episode: The One with Phoebe’s Wedding (2004) 8,9
 33. Episode: The One with Monica and Chandler’s Wedding: Part 1 (2001) 8,9
 34. Episode: The One Where Ross and Rachel… You Know (1996) 8,9
 35. Episode: The One Where Rachel Has a Baby: Part 2 (2002) 8,9
 36. Episode: The One Where Rachel Finds Out (1995) 8,9
 37. Episode: The One After Ross Says Rachel (1998) 8,9
 38. Episode: The One After the Superbowl: Part 2 (1996) 8,8
 39. Episode: The One with the Stripper (2001) 8,8
 40. Episode: The One with the Proposal (2000) 8,8
 41. Episode: The One with Ross’s Tan (2003) 8,8
 42. Episode: The One with Rachel’s Other Sister (2002) 8,8
 43. Episode: The One with All the Poker (1995) 8,8
 44. Episode: The One in Vegas: Part 1 (1999) 8,8
 45. Episode: The One at the Beach (1997) 8,8
 46. Episode: The One Where Ross Is Fine (2003) 8,8
 47. Episode: The One Where Rachel Has a Baby: Part 1 (2002) 8,8
 48. Episode: The One Hundredth (1998) 8,8
 49. Episode: The One with the Truth About London (2001) 8,7
 50. Episode: The One with the Kips (1998) 8,7
 51. Episode: The One with the Chick and the Duck (1997) 8,7
 52. Episode: The One with the Boobies (1995) 8,7
 53. Episode: The One with the Birth (1995) 8,7
 54. Episode: The One with Ross’s Wedding: Part 1 (1998) 8,7
 55. Episode: The One with Ross’s Inappropriate Song (2002) 8,7
 56. Episode: The One with Ross and Monica’s Cousin (2001) 8,7
 57. Episode: The One with All the Haste (1998) 8,7
 58. Episode: The One in Barbados (2003) 8,7
 59. Episode: The One Where They’re Up All Night (2001) 8,7
 60. Episode: The One Where Ross Can’t Flirt (1999) 8,7
 61. Episode: The One Where Rachel Tells… (2001) 8,7
 62. Episode: The One Where Chandler Crosses the Line (1997) 8,7
 63. Episode: The One After Vegas (1999) 8,7
 64. Episode: The One After I Do (2001) 8,7
 65. Episode: The One with the Routine (1999) 8,6
 66. Episode: The One with the Ring (2000) 8,6
 67. Episode: The One with the Lottery (2003) 8,6
 68. Episode: The One with the Free Porn (1998) 8,6
 69. Episode: The One with the Cop (1999) 8,6
 70. Episode: The One with the Baby on the Bus (1995) 8,6
 71. Episode: The One with Princess Consuela (2004) 8,6
 72. Episode: The One with All the Cheesecakes (2001) 8,6
 73. Episode: The One Where Chandler Can’t Cry (2000) 8,6
 74. Episode: The One Where They All Turn Thirty (2001) 8,6
 75. Episode: The One Where Ross Meets Elizabeth’s Dad (2000) 8,6
 76. Episode: The One Where No One Proposes (2002) 8,6
 77. Episode: The One Where Joey Moves Out (1996) 8,6
 78. Episode: The One Where Joey Dates Rachel (2002) 8,6
 79. Episode: The One Where Emma Cries (2002) 8,6
 80. Episode: The One Where Chandler Takes a Bath (2002) 8,6
 81. Episode: The One Where Chandler Can’t Remember Which Sister (1997) 8,6
 82. Episode: The One After the Superbowl: Part 1 (1996) 8,6
 83. Episode: The One with the Birth Mother (2004) 8,6
 84. Episode: The One on the Last Night (1999) 8,5
 85. Episode: The One with the Worst Best Man Ever (1998) 8,5
 86. Episode: The One with the Memorial Service (2003) 8,5
 87. Episode: The One with the List (1995) 8,5
 88. Episode: The One with the Holiday Armadillo (2000) 8,5
 89. Episode: The One with the Halloween Party (2001) 8,5
 90. Episode: The One with the Girl Who Hits Joey (1999) 8,5
 91. Episode: The One with the East German Laundry Detergent (1994) 8,5
 92. Episode: The One with the Dirty Girl (1997) 8,5
 93. Episode: The One with the Ball (1999) 8,5
 94. Episode: The One with the ‘Cuffs (1997) 8,5
 95. Episode: The One with Two Parts: Part 2 (1995) 8,5
 96. Episode: The One with Ross’s New Girlfriend (1995) 8,5
 97. Episode: The One with Ross’ Teeth (1999) 8,5
 98. Episode: The One with Ross’s Library Book (2000) 8,5
 99. Episode: The One with Rachel’s Inadvertent Kiss (1999) 8,5
 100. Episode: The One with Phoebe’s Uterus (1998) 8,5
 101. Episode: The One with Phoebe’s Birthday Dinner (2002) 8,5
 102. Episode: The One with All the Wedding Dresses (1998) 8,5
 103. Episode: The One with All the Rugby (1998) 8,5
 104. Episode: The One in Barbados (2003) 8,5
 105. Episode: The One Where Ross and Rachel Take a Break (1997) 8,5
 106. Episode: The One Where Joey Speaks French (2004) 8,5
 107. Episode: The One Where Joey Loses His Insurance (1999) 8,5
 108. Episode: The One Where Estelle Dies (2004) 8,5
 109. Episode: The One Where Eddie Won’t Go (1996) 8,5
 110. Episode: The One Where Dr. Ramoray Dies (1996) 8,5
 111. Episode: The One That Could Have Been (2000) 8,5
 112. Episode: The One That Could Have Been (2000) 8,5
 113. Episode: The One After Joey and Rachel Kiss (2003) 8,5
 114. Episode: The One with Monica’s Thunder (2000) 8,4
 115. Episode: The One with the Princess Leia Fantasy (1996) 8,4
 116. Episode: The One with the Male Nanny (2002) 8,4
 117. Episode: The One with the Hypnosis Tape (1997) 8,4
 118. Episode: The One with the Giant Poking Device (1996) 8,4
 119. Episode: The One with the Cheap Wedding Dress (2001) 8,4
 120. Episode: The One with the Birthing Video (2002) 8,4
 121. Episode: The One with Rachel’s Big Kiss (2001) 8,4
 122. Episode: The One with Joey’s New Girlfriend (1997) 8,4
 123. Episode: The One with Joey’s New Brain (2001) 8,4
 124. Episode: The One with Joey’s Award (2001) 8,4
 125. Episode: The One with Chandler’s Dad (2001) 8,4
 126. Episode: The One Where Rosita Dies (2001) 8,4
 127. Episode: The One Where Phoebe Runs (1999) 8,4
 128. Episode: The One Where Heckles Dies (1995) 8,4
 129. Episode: The One with the Ride Along (1999) 8,3
 130. Episode: The One with the Race Car Bed (1996) 8,3
 131. Episode: The One with the Mugging (2003) 8,3
 132. Episode: The One with the Ick Factor (1995) 8,3
 133. Episode: The One with the Home Study (2003) 8,3
 134. Episode: The One with the Candy Hearts (1995) 8,3
 135. Episode: The One with the Cake (2003) 8,3
 136. Episode: The One with Rachel’s New Dress (1998) 8,3
 137. Episode: The One with Rachel’s Book (2000) 8,3
 138. Episode: The One with Joey’s Fridge (2000) 8,3
 139. Episode: The One with Five Steaks and an Eggplant (1995) 8,3
 140. Episode: The One with Chandler’s Work Laugh (1999) 8,3
 141. Episode: The One Without the Ski Trip (1997) 8,3
 142. Episode: The One Where Ross Moves In (1998) 8,3
 143. Episode: The One Where Ross Dates a Student (2000) 8,3
 144. Episode: The One Where Rachel Is Late (2002) 8,3
 145. Episode: The One Where Phoebe Hates PBS (1998) 8,3
 146. Episode: The One Where Monica Gets a Roommate (1994) 8,3
 147. Episode: The One Where Joey Tells Rachel (2002) 8,3
 148. Episode: The One Where Eddie Moves In (1996) 8,3
 149. Episode: The One with the Tiny T-Shirt (1997) 8,2
 150. Episode: The One with the Thumb (1994) 8,2
 151. Episode: The One with the Stoned Guy (1995) 8,2
 152. Episode: The One with the Soap Opera Party (2003) 8,2
 153. Episode: The One with the Sharks (2002) 8,2
 154. Episode: The One with the Secret Closet (2002) 8,2
 155. Episode: The One with the Screamer (1997) 8,2
 156. Episode: The One with the Pediatrician (2002) 8,2
 157. Episode: The One with the Inappropriate Sister (1998) 8,2
 158. Episode: The One with the Fertility Test (2003) 8,2
 159. Episode: The One with the Fake Party (1998) 8,2
 160. Episode: The One with the Dozen Lasagnas (1995) 8,2
 161. Episode: The One with the Cooking Class (2002) 8,2
 162. Episode: The One with the Breast Milk (1995) 8,2
 163. Episode: The One with the Boob Job (2003) 8,2
 164. Episode: The One with the Blind Dates (2003) 8,2
 165. Episode: The One with the Ballroom Dancing (1997) 8,2
 166. Episode: The One with the Baby Shower (2002) 8,2
 167. Episode: The One with Ross’s Denial (1999) 8,2
 168. Episode: The One with Ross’ Grant (2003) 8,2
 169. Episode: The One with Rachel’s Sister (2000) 8,2
 170. Episode: The One with Rachel’s Phone Number (2002) 8,2
 171. Episode: The One with Rachel’s Crush (1998) 8,2
 172. Episode: The One with Mrs. Bing (1995) 8,2
 173. Episode: The One with Joey’s Dirty Day (1998) 8,2
 174. Episode: The One with Joey’s Big Break (1999) 8,2
 175. Episode: The One with Barry and Mindy’s Wedding (1996) 8,2
 176. Episode: The One with All the Jealousy (1997) 8,2
 177. Episode: The One in Massapequa (2002) 8,2
 178. Episode: The One Where Underdog Gets Away (1994) 8,2
 179. Episode: The One Where Ross Hugs Rachel (1999) 8,2
 180. Episode: The One Where Rachel’s Sister Babysits (2003) 8,2
 181. Episode: The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997) 8,2
 182. Episode: The One Where Chandler Doesn’t Like Dogs (2000) 8,2
 183. Episode: The One with the Ultimate Fighting Champion (1997) 8,1
 184. Episode: The One with the Tea Leaves (2002) 8,1
 185. Episode: The One with the Monkey (1994) 8,1
 186. Episode: The One with the Metaphorical Tunnel (1996) 8,1
 187. Episode: The One with the Lesbian Wedding (1996) 8,1
 188. Episode: The One with the Jam (1996) 8,1
 189. Episode: The One with the Engagement Picture (2000) 8,1
 190. Episode: The One with the Dollhouse (1997) 8,1
 191. Episode: The One with the Chicken Pox (1996) 8,1
 192. Episode: The One with the Cat (1997) 8,1
 193. Episode: The One with the Butt (1994) 8,1
 194. Episode: The One with the Bullies (1996) 8,1
 195. Episode: The One with the Apothecary Table (2000) 8,1
 196. Episode: The One with Two Parts: Part 1 (1995) 8,1
 197. Episode: The One with Ross’s Thing (1997) 8,1
 198. Episode: The One with Rachel’s Dream (2003) 8,1
 199. Episode: The One with Rachel’s Date (2001) 8,1
 200. Episode: The One with Rachel’s Assistant (2000) 8,1
 201. Episode: The One with Phoebe’s Cookies (2000) 8,1
 202. Episode: The One with Monica’s Boots (2001) 8,1
 203. Episode: The One with Joey’s Porsche (1999) 8,1
 204. Episode: The One with Joey’s Bag (1999) 8,1
 205. Episode: The One with George Stephanopoulos (1994) 8,1
 206. Episode: The One with Frank Jr. (1996) 8,1
 207. Episode: The One with All the Candy (2000) 8,1
 208. Episode: The One Where the Monkey Gets Away (1995) 8,1
 209. Episode: The One Where Rachel Quits (1996) 8,1
 210. Episode: The One Where Old Yeller Dies (1996) 8,1
 211. Episode: The One Where Nana Dies Twice (1994) 8,1
 212. Episode: The One Where Monica Sings (2003) 8,1
 213. Episode: The One with the Yeti (1998) 8
 214. Episode: The One with the Sonogram at the End (1994) 8
 215. Episode: The One with the Joke (2000) 8
 216. Episode: The One with the Girl from Poughkeepsie (1997) 8
 217. Episode: The One with Ross’s Step Forward (2001) 8
 218. Episode: The One with Russ (1996) 8
 219. Episode: The One with Phoebe’s Rats (2003) 8
 220. Episode: The One with Phoebe’s Dad (1995) 8
 221. Episode: The One Where Rachel Smokes (1999) 8
 222. Episode: The One Where Rachel Goes Back to Work (2003) 8
 223. Episode: The One Where Chandler Gets Caught (2004) 8
 224. Episode: The One with the Stain (2001) 7,9
 225. Episode: The One with the Fake Monica (1995) 7,9
 226. Episode: The One with the Evil Orthodontist (1995) 7,9
 227. Episode: The One with Phoebe’s Husband (1995) 7,9
 228. Episode: The One Where They’re Going to Party! (1997) 7,9
 229. Episode: The One with the Donor (2003) 7,8
 230. Episode: The One with Phoebe’s Ex-Partner (1997) 7,8
 231. Episode: The One with Joey’s Interview (2002) 7,5
 232. Episode: The One with Christmas in Tulsa (2002) 7,5
 233. Episode: The One with the Vows (2001) 7,4
 234. Episode: The One with Mac and C.H.E.E.S.E. (2000) 7,4
 235. Episode: The One with the Invitation (1998) 7,2
Cineramen

Νίκος Δρίβας

Facebook Twitter Google+

Δημιουργός και συντάκτης του www.cineramen.gr αλλά κυρίως φανατικός του σινεμά

Share

Δείτε ακόμα στο Cineramen

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.